ارائه دانشجویان در تاریخ های 26 و 13930927

باسلام و احترام/

الف/ فردا چهارشنبه مورخ 13930926

1/ کلاس استاد وزیرپور، جمع آوری و پردازش= اطلاعی ندارم

2/ کلاس استاد پاکروان، مراسم و تشریفات= آقایان ملکی، میرواحدی، رحیم پور، روحی پور، غدیری، عزتیان، آقایی، گنجی، چوبداری و خانم معنوی.

ب/ پس فردا پنجشنبه مورخ 13930927

1/ کلاس استاد شیخ زاده، کاربرد وسایل سمعی و بصری= آقایان اسداله مرادی، محمدرضا مشهدی تفرشی، سجاد نوظهور. آقایان محمد روحی پور و حسین کشاورز بعلت عدم حضورشان در جلسه قبل میتوانند بصورت رزرو، آمادگی لازم را برای ارائه (درصورت عدم حضور سه نفر مذکور و اجازه استاد) داشته باشند.

2/ کلاس استاد عابدی، اصول سخنوری= آقایان ابراهیم هادی پور، منتظر، گنجی. آقای مهدی پرستش بصورت رزرو در صورت اجازه استاد میتوانند ارائه کنند.

نکات:

1/ از ارائه درس کاربرد وسایل سعمعی و بصری استاد شیخ زاده در امتحان پایان ترم سئوال طرح خواهد شد. لذا عاجزانه از دانشجویان محترم خواهشمند است، خلاصه ای که به اینجانب میدهند حتما حتما حتما حتما حتما حتما" فقط فقط در 1 برگ باشد،که 23 نفر دانشجو هستیم، یعنی 23 برگ برای امتحان باید بخونیم. خواهشی که دارم فقط در یک برگ.

2/ کارگاه سخنوری استاد عابدی 12 نمره دارد. لطفا بصورت داوطلب تاریخ ارائه خود را برای اینجانب پیامک کنید.

3/ تعداد پیامک گروهی مانده تا به این تاریخ فقط 20 عدد آنهم با مهلت استفاده 13930927 میباشد. لطفا بمنظور تجدید شارژ آن، با آقای امیر منتظر هماهنگ شوید.

4/ پیشنهاد میگردد بمنظور گرامیداشت و بزرگداشت استاد فرهیخته سرکار خانم مهردخت وزیرپور کشمیری، کادویی درخور شأن ایشان تهیه و تقدیم گردد. هرگونه اقدام منوط به توافق گروهی است.

باتشکر ملکی 13930925

/ 0 نظر / 11 بازدید