آخرین بار سلام، آخرین بار خداحافظ

 

بارها در زندگی خصوصیم، متوجه حضور دعاهای گرم شما پشت سر خودم و خانوادم شدم. و سلامت و آرامشی که خداوند نصیب این حقیر کرده رو، مدیون دعاهای شما و والدینم هستم.

قریب به دو سال و نیم در خدمت عزیزانم بودم. اگه قصور یا بی ادبیی از این حقیر سرزده به بزرگ منشی خودتون ببخشید و حلال کنید و از این بابت که در همراهی شما تا اخذ کارشناسی قاصرم، متأسفم.

از خداوند منان آرزوی سلامت و آرامش شما سروران در کنار خانواده های محترم و همچنین طول عمرِ با عزت را دارم. آمین.....

 

قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه توأم که ساده فریبم داد.......

قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو، از تمام رویاهام دلگیریم ........

از تو تنها یک حس مانده با من امشب، که تورا گم بکنم، پیش بیهودگیِ احساسم......

آخرین بار سلام، آخرین بار خداحافظ.

 

منت دارید. مسلم ملکی 13931105