یاددآوری و اعلام اسامی دانشجویانی که در هفته منتهی به 20 آذرماه 93 میبایستی آمادگی ارائه تحقیق داشته باشند.

با درود و احترام/ 

اسامی دانشجویانی محترم به تفکیک درس و نام استاد بشرح زیر است:

1/ تحقیق درس مراسم و تشریفات- استاد پاکروان در تاریخ 13930919: آقایان، تورج گنجی، رضا آقایی، سعید غدیری، محمدرضا عزتیان، میرواحدی، روحی پور، رحیم پور و ملکی.

2/ تحقیق درس کاربرد وسایل سمعی و بصری- استاد شیخ زاده در تاریخ 13930920: آقایان شعبانیان، روحی پور و کشاورز.

3/ سخنرانی درس اصول سخنوری- استاد عابدی در تاریخ 13930920: آقایان ابراهیم هادی پور، محمد کمالی دولت آبادی و سعید غدیری.

سایر دانشجویان محترم فرمهای ارزیابی سخنران که در همین وبلاگ میباشد، کپی تهیه و بهمراه بیآورند.

4/ از تحقیق استاد وزیرپور بنده اطلاعی ندارم. 

شاد و موفق باشید. ملکی 0914