خلاصه ای از تحقیق ارائه شده در تاریخ 13930801 با موضوع آمار و اطلاعات فعالیت سازمان میادین

باسلام و احترام/

برابر دستور استاد وزیرپور مقرر شد خلاصه ای از تحقیق ارائه شده ملکی، آقای غدیر و آقای عزتیان روی وبلاگ قابل دسترس باشد.

تحقیق