ویدیو

باسلام و احترام

تحقیق درس کاربرد وسایل سمعی بصری- استاد شیخ زاده با موضوع ویدیو از آقای ولی اله رحیم پور.

دانلود کنید