باسلام و احترام/

1- بپیوست کتاب گزارش راهبردی رسانه- استاد معزز دکتر پاکروان تقدیم حضور میگردد. لطفا برای خودتان کپی تهیه فرمایید.

دانلود فرمایید.