باسلام و احترام/

برابر درخواست استاد محمدرضا پاکروان- مراسم و تشریفات، مقرر شد مشخصات دانشجویان محترم رشته روابط عمومی حرفه ای طی جدول پیوست به ایشان تحویل شود. علی ایحال بدینوسیله اشعار میدارد:

1- فرم پیوست تا تکمیل نهایی به رویت ایشان نخواهد رسید. فلذا هریک از دانشجویان تمایلی به ارائه مشخصات خود به استاد ندارند و یا مایل هستند قسمتی از اطلاعات جدول را ارائه نمایند با فونت قرمز در جلوی اسمشان قید کنند.

2- در هر صورت فرم تکمیل و موارد اضافه شده و یا کسر شده حتما با فونت قرمز قید گردد و برای بنده ایمیل شود و یا سر کلاس به اینجانب تحویل شود. (میتوانید در قسمت نظرات همین وبلاگ کسر اطلاعات جنابعالی را درج کنید).  قطعا" برای اطلاع رسانی توسط پیامک گروهی در امتحانات پایان ترم درج شماره تماس همراه بسیار حائز اهمیت است.

3- شماره های تماسی که در این فرم قید شده باشد به همان شماره اس ام اس گروهی زده خواهد شد. لذا مسئولیت عدم وصول با جنابعالی است.

فرم مشخصات را دانلود کنید